Förbundet Blödarsjuka i Sveriges plattform
för våra foldrar och digitala medier

På vår digitala utbildningsplats hittar du kunskap och information om blödningsrubbningar.
Här finns även våra foldrar och annat informationsmaterial samt våra digitala föreläsningar och informationsfilmer. 

Vi har olika  foldrar om våra diagnoser och ett flertal av våra digitala föreläsningar  finns att ses igen. Vi har flera kortfilmer som du kan visa för din arbetsplats, skola eller omsorg för ökad förståelse hur det är att leva med en blödningsrubbning.

En del material kommer även från våra samarbetspartner eller andra aktörer som har bra och informativt material. Vi har även en YouTube kanal som du hittar ännu mer rörligt material. 

Varmt välkommen att bli medlem hos oss på
Förbundet Blödarsjuka i Sverige

Ditt medlemskap är otroligt värdefullt!

Det gör det möjligt för oss att sprida kunskap om blödningsrubbningar.

Att växla upp vårt påverkansarbete.