Förbundet Blödarsjuka i Sverige

Här hittar du det utbildning och informationsmaterial vi har tagit fram om blödningsrubbningar. Vi har både eget och andras material som kan ha betydelse för dig som letar mer kunskap om blödningsrubbningar. Hoppas du får nytta av något av vårt innehåll på denna sida.

Som förbund arbetar vi för att ta tillvara blödarsjukas intressen i samhället och sprida kunskap om blödarsjuka.
Vi vill verka för kvalificerad vård och behandling.

Förbundet Blödarsjuka i Sverige vill öka kunskapen hos blödarsjuka, deras anhöriga, vänner även samhället och vården i stort. Kunskap anser vi leder till att varje medlem blir stärkta. Genom att samhället och vården ökar sin kunskap, innebär det att patienten sätt i fokus och därigenom förbättra patientsäkerheten.

Varmt välkommen att bli medlem hos oss på
Förbundet Blödarsjuka i Sverige

Ditt medlemskap är otroligt värdefullt!
Det gör det möjligt för oss att sprida kunskap omblödningsrubbningar, att växla upp vårt påverkansarbete.