Förbundet Blödarsjuka i Sverige

En utbildningsplattform för dem som vill veta mer om blödarsjuka.
Här kommer vi lägga upp utbildningsmaterial i digital form.

Som förbund arbetar vi för att ta tillvara blödarsjukas intressen i samhället och sprida kunskap om blödarsjuka.
Vi vill verka för kvalificerad vård och behandling.

Förbundet Blödarsjuka i Sverige vill öka kunskapen hos blödarsjuka, deras anhöriga, vänner även samhället och vården i stort. Kunskap anser vi leder till att varje medlem blir stärkta. Genom att samhället och vården ökar sin kunskap, innebär det att patienten sätt i fokus och därigenom förbättra patientsäkerheten.

Hoppas du får nytta av något av vårt innehåll på denna sida.

Dr Mikael om blödningsrubbningar

Doktor Mikael  på TV4 berättar om symptom och behandlingar för blödningsrubbningar samt svarar på tittarfrågor kring just det. Veckans finurliga fråga handlar om varför vissa är viga och vissa inte. Vilket vi också får svar på.

webbinarier

Behandling och Hemofili

Angående behandling och hemofilia A med Dr Tony Frisk på Karolinska sjukhuset. I samarbette med SOBI

Tips och Tricks

Tips och tricks för dig med hemofili med Tony Frisk,läkare Malin Svennefalk, sjuksköterska och Johan Svahn patient. I samarbetet med SOBI

Hemofili – vad leder det till?

Hemofili – vad leder det till? med Eva Zetterberg, läkare och Magnus Aspdahl, sjukgymnast. I samarbetet med SOBI

Hemofili - Är det min sjukdom eller vårdens?

Viktiga frågor diskuteras med berör personer som lever med hemofili samt deras anhöriga. I samarbetet med SOBI

Informationsfilmer

Filmer från EHC