Aroseniusfonden

För att stimulera forskningen och sprida kunskap har Förbundet Blödarsjuka i Sverige tagit initiativet till Aroseniusfonden.|
Verksamheten innefattar bland annat informations- och kunskapsspridning, samt stöd till forskning om blödarsjuka och andra genrelaterade sjukdomar i hela norden.

Aroseniusfonden skall:

Gör skillnad – Ge din gåva idag!
Swisha den summa du vill ge bort till nummer 90 19 555 – då ger du ett bidrag till Forskningen

Föreläsning om ITP
vikten av rätt diagnos
Aroseniusdagen 2021

Eva Zetterberg överläkare och  docent erhöll Aroseniusfondens forskningsanslag 2021 för sina studier: Genetisk screening för korrekt diagnos och prediktion av
blödningsbenägenhet vid
immunologisk trombocytopeni (ITP)
Här föreläser hon om sin forskning samt att  Monika Westerberg ledamot i Förbundet Blödarsjuka i Sverige pratar om  ITP ur ett patientperspektiv

Därefter genomfördes ett panelsamtal tillsammans med Monika Westerberg, Eva Zetterberg och Agneta Havsengen om vård och behandling.

Antikroppar, om inhibitorer och genetiska aspekter på toleransutveckling.
Aroseniusdagen 2020

Professor Jan Astermark & Professor Rolf Ljung ,föreläser på Aroseniusdagen 2020 om inhibitorer och genetiska aspekter på toleransutveckling vid behandling av patienter med hemofili.

Genterapi? Lösningen för blödarsjuka?
Aroseniusdagen 2019

 Genterapi är idag en realitet och en innovativ behandling som har potential att bota medfödda genetiska sjukdomar som t ex blödarsjuka.

Förbundet Blödarsjuka i Sverige & Aroseniusfonden genomförde en föreläsning om genterapins betydelse, med inriktning på hemofili. 

Medverkade gjorde Johan Brun/Lif och Magnus Lundgren/Uppsala Universitet.

Därefter samtalade Patrick Thomenius & Anders Molander med föreläsarna om genterapin betydelse för oss med svåra sjukdomar.

Föreläsning/utdelning av Aroseniusfondens 2019 Iva Pruner

Föreläsning av IVA PRUNER  som fick Aroseniusfondens  forskningsanslaget 2020  för
In vitroutvärdering av sekundärhemostasen hos patienter med von Willebrands sjukdom – fibrinklotstruktur och proteinkomposition som nya fysiologiska biomarkörer