Aroseniusfonden

För att stimulera forskningen och sprida kunskap har Förbundet Blödarsjuka i Sverige tagit initiativet till Aroseniusfonden.|
Verksamheten innefattar bland annat informations- och kunskapsspridning, samt stöd till forskning om blödarsjuka och andra genrelaterade sjukdomar i hela norden.

Aroseniusfonden skall:

Gör skillnad – Ge din gåva idag!
Swisha den summa du vill ge bort till nummer 90 19 555 – då ger du ett bidrag till Forskningen

Aroseniusdagen 2022
Patienten i Fokus

Deltar gör
Markus Saarijärvi,
specialistsjuksköterska och filosofie doktor, forskare vid Göteborgs Universitet och Karolinska Institutet

Nasim Farrokhnia,
läkare/forskare, Hälso- och sjukvårdschef Microsoft Västeuropa

Nadine Gretenkort Andersson
medicine doktor/forskare, Skånes univeristetsjukhus.

Aroseniusdagen 2021

Föreläsning om ITP
vikten av rätt diagnos

Deltar gör
Eva Zetterberg överläkare och  docent
Monika Westerberg
Agneta Havsengen 

 

Aroseniusdagen 2020
Antikroppar, om inhibitorer och genetiska aspekter på toleransutveckling.

Deltar gör
Professor Jan Astermark
Professor Rolf Ljung 
Anders Molander

Aroseniusdagen 2019
Genterapi?
Lösningen för blödarsjuka?

 Deltar gör 
 Johan Brun/Lif 
 Magnus Lundgren/Uppsala Universitet.
 Patrick Thomenius 
 Anders Molander 

Föreläsning/utdelning av Aroseniusfondens 2019 Iva Pruner

Föreläsning av IVA PRUNER  som fick Aroseniusfondens  forskningsanslaget 2020  för
In vitroutvärdering av sekundärhemostasen hos patienter med von Willebrands sjukdom – fibrinklotstruktur och proteinkomposition som nya fysiologiska biomarkörer

Aroseniusdagen 2016
Nadine Gretenkort Andersson