Antikroppar, om inhibitorer och genetiska aspekter på toleransutveckling.
Aroseniusdagen 2020

Professor Jan Astermark & Professor Rolf Ljung ,föreläser på Aroseniusdagen 2020 om inhibitorer och genetiska aspekter på toleransutveckling vid behandling av patienter med hemofili.

Genterapi? Lösningen för blödarsjuka?
Aroseniusdagen 2019

 Genterapi är idag en realitet och en innovativ behandling som har potential att bota medfödda genetiska sjukdomar som t ex blödarsjuka.

Förbundet Blödarsjuka i Sverige & Aroseniusfonden genomförde en föreläsning om genterapins betydelse, med inriktning på hemofili. 

Medverkade gjorde Johan Brun/Lif och Magnus Lundgren/Uppsala Universitet.

Därefter samtalade Patrick Thomenius & Anders Molander med föreläsarna om genterapin betydelse för oss med svåra sjukdomar.

Föreläsning/utdelning av Aroseniusfondens 2019 Iva Pruner

Föreläsning av IVA PRUNER  som fick Aroseniusfondens  forskningsanslaget 2020  för
In vitroutvärdering av sekundärhemostasen hos patienter med von Willebrands sjukdom – fibrinklotstruktur och proteinkomposition som nya fysiologiska biomarkörer