Digitala föreläsningar

Förbundet kommer under året att genomför en föreläsningsserie om vård och omsorg om blödarsjuka och deras anhöriga. De genomförs live, se programmet på fbis.se Vi släpper avsnitten allt efter som de sänds.