webbinarier

Utvecklingen inom hemofilivården och status i dag.

Föreläsningen handlar om resultatet från MIND-studien, som är ett forskningsprojekt om behandling av smärta, depression och ångest hos personer med hemofili i Sverige, Danmark, Norge och Finland.Medverkar gör Fariba Baghaei och Maria Magnusson. I samarbetet med SOBI.

Behandling och Hemofili

Angående behandling och hemofilia A med Dr Tony Frisk på Karolinska sjukhuset. I samarbette med SOBI

Tips och Tricks

Tips och tricks för dig med hemofili med Tony Frisk,läkare Malin Svennefalk, sjuksköterska och Johan Svahn patient. I samarbetet med SOBI

Hemofili – vad leder det till?

Hemofili – vad leder det till? med Eva Zetterberg, läkare och Magnus Aspdahl, sjukgymnast. I samarbetet med SOBI

Hemofili - Är det min sjukdom eller vårdens?

Viktiga frågor diskuteras med berör personer som lever med hemofili samt deras anhöriga. I samarbetet med SOBI

Vad är ITP?

En föreläsning och diskussion med Anders Ahlin. Hur är statusen på forskningen, finns det några nya preparat på gång?
I samarbetet med Novartis

Webbinar om von Willebrand sjukdom

Margareta Holmström berättar om sjukdomen och Anna Tollwé berättar om sina erfarenheter för oss.I samarbetet med Takeda

När ett barn får diagnosen hemofili

En föreläsning och diskussion kring de första åren efter diagnos för barn och föräldrar och deras anhöriga. I samarbetet med SOBI

Smärta och hemofili

En föreläsning om smärta, medverkar gör Romana Stehlik, smärtläkare och Eva Zetterberg, hemofililäkare. I samarbetet med SOBI