Förbundet Blödarsjuka i Sverige

En utbildningsplattform för dem som vill veta mer om blödarsjuka. Här kommer vi lägga upp utbildningsmaterial i digital form.

Som förbund arbetar vi för att ta tillvara blödarsjukas intressen i samhället och sprida kunskap om blödarsjuka. Vi vill verka för kvalificerad vård och behandling.

Förbundet Blödarsjuka i Sverige vill öka kunskapen hos blödarsjuka, deras anhöriga, vänner även samhället och vården i stort. Kunskap anser vi leder till att varje medlem blir stärkta. Genom att samhället och vården ökar sin kunskap, innebär det att patienten sätt i fokus och därigenom förbättra patientsäkerheten.

Hoppas du får nytta av något av vårt innehåll på denna sida.

Föreläsningar

Behandling och Hemofili

Angående behandling och hemofilia A med Dr Tony Frisk på Karolinska sjukhuset. I samarbette med SOBI

Tips och Tricks

Tips och tricks för dig med hemofili med Tony Frisk,läkare Malin Svennefalk, sjuksköterska och Johan Svahn patient. I samarbetet med SOBI

Hemofili –
vad leder det till?

Hemofili – vad leder det till? med Eva Zetterberg, läkare och Magnus Aspdahl, sjukgymnast. I samarbetet med SOBI

Hemofili - Är det min sjukdom eller vårdens?

Viktiga frågor diskuteras med berör personer som lever med hemofili samt deras anhöriga. I samarbetet med SOBI

Behandling och Hemofili

Angående behandling och hemofilia A med Dr Tony Frisk på Karolinska sjukhuset. I samarbette med SOBI

Tips och Tricks

Tips och tricks för dig med hemofili med Tony Frisk,läkare Malin Svennefalk, sjuksköterska och Johan Svahn patient. I samarbetet med SOBI

Hemofili –
vad leder det till?

Hemofili – vad leder det till? med Eva Zetterberg, läkare och Magnus Aspdahl, sjukgymnast. I samarbetet med SOBI

Hemofili - Är det min sjukdom eller vårdens?

Viktiga frågor diskuteras med berör personer som lever med hemofili samt deras anhöriga. I samarbetet med SOBI

Informationsfilmer